فرم درخواست پروپوزال طراحی فروشگاه حرفه‌ای

جهت دریافت اطلاعات کامل در خصوص طراحی سایت فروشگاهی حرفه‌ای ، فرم ذیل را تکمیل نمائید. اطلاعات ارسالی شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • کاتالوگ معرفی خدمات و محصولات شرکت
  • فازهای اجرایی پروژه
  • زمان و ریال اجرای پروژه و نحوه پرداخت
  • لیست نمونه کارهای شرکت وب‌ساز
  • پیوست‌های فنی و ریز امکانات فروشگاه
نام شرکت/موسسه
فقط برای افراد افراد حقوقی
نام و نام‌خانوادگی
مکاتبات به این نام انجام می‌شود.
شماره تلگرام
پروپوزال و هزینه طراحی به این شماره ارسال می‌گردد.
ارسال به تلگرام
ارسال پروپوزال و اطلاعات تکمیلی از طریق تلگرام
آدرس ایمیل
پروپوزال و سایر اطلاعات به این ایمیل ارسال می‌گردد.
ارسال به ایمیل
ارسال پروپوزال و اطلاعات تکمیلی به ایمیل شما
آدرس فروشگاه‌های مورد پسند
آدرس فروشگاه‌هایی را که از نظر ظاهری مورد پسند شماست.
حوزه فعالیت
موضوع فروشگاه را اعلام فرمائید.
توضیحات