افزودن آپشن‌های مختلف به محصول

بازگشت به لیست
 • امکان تعریف چندین آپشن به هر محصول
 • قابلیت تعریف قیمت افزوده شده و یا کاهشی به ازای هر یک از آپشن‌ها
 • نمایش قیمت نهایی محصول پس از انتخاب آپشن، بدون Refresh شدن صفحه
 • تعیین اجباری و یا اختیاری بودن انتخاب هر آپشن
 • امکان تعریف گزینه‌ها و آپشن‌ها بصورت:
  • Select Dropdown
  • Select Radio Box
  • Select Check Box
  • Image
  • Input Text Box
  • Text Area Box
مهارت

نوشته شده در

22/09/2018